آغاز فصل جدیدی در موسسه بصیراندیش مهر

با عنایت به تغییر مدیرعامل مؤسسه بصیر اندیش مهر در تاریخ 1402/11/09، مراسم تودیع جناب آقای سید سعید موسوی در تاریخ 1402/11/14 با حضور جناب آقای مهدی بصیرت، مدیر عامل جدید مؤسسه، جناب آقای منوچهر حیاتی مدیر عامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک کشاورزی و همچنین آقایان فاضل سجادی، ایرج رضی، و بهروز نوری معاونین صندوق رفاه انجام گردید. در این جلسه از تلاش و زحمات آقای موسوی برای پیگیری اهداف موسسه بصیراندیش مهر، قدردانی گردید.

 

21b07312 190e 4585 96fa 4a9763fa605a