15
آموزش تخصصی حسابرسان

اين موسسه پتانسيل برگزاري كلاس‌هاي آموزشي در خصوص موارد زير را دارا مي‌باشد:‌
1- حسابرسي مقدماتي 
2- حسابرسي پيشرفته 
3- حسابرسي شعب 
4- آموزش سيستم‌هاي نظارتي 
5- آموزش سيستم بازرسي از راه دور(بازرسی غیر حضوری)   

                               6t6yt7
 hgh  از مهر ماه سال 1394 كلاس ها و سمينارهايي زير در محل شركت بصير انديش و مراكز استاني برگزار شده است :‌
1- كارگاه بزرگ آموزشي حسابرسي مقدماتي (استان فارس) - 1394/07/14 لغايت 1394/07/16
2- سمينار حسابرسي پيشرفته (شركت بصير انديش مهر) - 1394/08/01 لغايت 1394/08/05
3- دوره حسابرسي شعب (استان كرمانشاه) - 1394/09/07 لغايت 1394/09/07
4- سمينار آشنايي با سيستم‌هاي نظارتي جديد (شركت بصير انديش مهر) - 1394/12/14 لغايت 1394/12/16
5- آموزش بازرسي از راه دور شعب بانک کشاورزی (استان تهران) - 1395/03/03 لغايت  1395/03/05